Projekční a poradenská firma v oboru zahradní a krajinářské architektury byla založena v roce 1992. Nabízí zákazníkům zejména v kraji Vysočina (ale i kdekoliv v ČR) služby:

Odborná činnost v dendrologickém oboru

 • průzkumy a posudky stromů
 • návrhy ošetření a konzervace dřevin
 • inventarizace dřevin

Poradenství a projekce

 • zahrady rodinných domů
 • veřejná zeleň, návsi a náměstí, zeleň obytných souborů, řešení uliční zeleně
 • pasporty a generely městské zeleně
 • historické zahrady a parky
 • dětská hřiště, školní zahrady, zahrady domovů důchodců
 • hřbitovní zeleň
 • zeleň u hospodářských objektů - průmyslových i zemědělských
 • reprezentační zeleň u administrativních budov

Krajinné plánování

 • územní systémy ekologické stability (ÚSES) - generely
 • oponentní posudky ÚSES
 • realizační projekty pro prvky ÚSES - biocentra, biokoridory
 • podklady pro žádost o podporu z programu Péče o krajinu nebo ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ČR
 • rekultivace
 • plány péče o zvláště chráněná území
 • podklady pro registarci významných krajinných prvků

Naše projektová dokumentace je autorizována pro územní či stavební řízení.
Zajistíme i realizaci či údržbu zeleně podle zpracovaných projektů.
Referenční seznam vybraných projektů, u nichž jsme autory (případně spoluautory) je přístupný na stránce Ukázky projektů.
Pokud máte zájem o naše služby zanechte nám, prosím, vzkaz na naší e-mailové adrese.

Česká komora architektů
Zobrazte si oficiální profil architekta.